HEM

JJ Dezain

Digital marketing for the green sector

Digital marknadsföring för den gröna sektorn

Vi är specialiserade på digital marknadsföring med gröna produkter i centrum. Vårt arbete tar alltid avstamp i en hög kännedom om den vara eller tjänst som skall marknadsföras och utvecklas. Ja, vi vet att det ofta handlar om mer än att bara synas för att öka omsättningen så därför säger vi även utvecklas.

 

Gröna sektorn.

 

Trädgård-, jordbruk och mat samt varor och tjänster kopplade till detta. Vi vänder oss till små och medelstora företag.

 

Digital marknadsföring.

 

Sociala medier såsom Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Youtube

Alibaba

Nyhetsbrev

Hemsidor samt blogg

Annonsering andra digitala medier

 

Process

 

Processen ser naturligtvis olika ut för våra klientföretag men exempel enligt nedan. Naturligtvis är det våra diskussioner, gemensamma beslut samt budget som styr vad som skall göras och hur det skall göras.

 

 • Genomlysning av problematik och möjligheter för varan eller tjänsten.

 

 • Kund- och produktanalys
 • Hur når vi kunderna?
 • Flaskhalsar i nuvarande kundhantering
 • Budskap

 

 • Framtagande av strategi- och aktivitetsplan samt genomförande av oss

 

 • Övergripande strategier
 • Val av sociala medier samt aktiviteter
 • Nyhetsbrev inkluderat strategis för insamling av e-post
 • Uppdatering av hemsida med nytt budskap och eventuellt även ny design
 • Aktiviteter på andra handelsplatser såsom Alibaba
 • Aktiviteter i andra digitala medier
 • Enkel budget och tidsplan

 

 • Uppföljning och korrigering av aktiviteter

 

 • Ytterst få gånger hittar man helt rätt från början så kontinuerlig uppföljning är viktigt

 

Har du tänkt på en sak?

 

Vår sida är inte nerlusad med en massa feeds med exempel på allt vi gör i sociala medier eller möjlighet att anmäla sig till vårt nyhetsbrev. Vi är ett mycket litet företag och har valt att för vår egen marknadsföring jobba med enbart Facebook samt personliga kontakter.

 

Analysen av din vara eller tjänst kanske säger något annat men alla val skall vara ordentligt genomtänkta.

 

Hör av dig så pratar vi igenom dina behov.